LILIANA LEU
CONDUCĂTOR SERVICIU S.S.M

ADINA PĂDUREANU
AVOCAT

HRISTEEA VISANICA
CONTABILITATE / RESURSE UMANE

FLORINA MINDU
SERVICII MEDICINA MUNCII

SISAM SRL oferă în domeniul securității și sănătății în munca, de peste 10 ani, consultanță de specialitate pe probleme de securitatea și sănătatea lucrătorilor în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă 319/2006 și situații de urgență, conform legislației în vigoare (Legea 307/2006, Legea 481/2004, OMAI 163/2007).

Societatea SISAM SRL a luat fiinţă la data de 19 decembrie 2017, fiind înregistrată la Registrul Comerţului Ilfov sub numărul de ordine J/23/6232/2017, cod unic de înregistrare 38617578, continuând cu aceeași echipă activitatea desfășurată de SC Ecomondo Consulting SRL.

Acoperim întreaga problematică a pieței muncii, de la plasarea forței de muncă la securitatea și sănătatea în muncă, asistență juridică și medicina muncii.

Avem personalul cu experiența și cunoștințele necesare în domeniu pentru a vă oferi servicii profesionale complete de cea mai bună calitate.

Indiferent de solicitarea dvs., ne propunem să răspundem prompt și eficient la orice tip de problemă identificată a fi în competența noastră.